Tag Archives: Guds bøddel

“Guds Bøddel” er ikke anti-videnskabelig

11 dec
Som svar på et spørgsmål har ORIGO bestilt denne artikel:
“Guds Bøddel” er ikke anti-videnskabelig
Af Ove Høeg Christensen
Det er en misforståelse at betragte ”Guds Bøddel” af John Lennox, eller foromtaler af bogen som anti-videnskabelige.
Lennox’ bog er ikke en kritik af naturlig selektion som videnskabelig teori. Kritikken går på rækkevidden af teoriens forklaringsevne. Bogen sætter for eksempel spørgsmålstegn ved om naturlig selektion kan forklare hypotesen om at alt liv har en fælles evolutionær forfader. Det er ikke anti-videnskabeligt at stille spørgsmål ved rækkevidden af naturlig selektion, eller rettere mikroevolution. Kritikken af teoriens forklaringsevne er mindst lige så videnskabelig som darwinismen selv. Kritikken er i virkeligheden mere loyal over for teoriens grundbegreber end de ideologisk prægede forklaringer darwinismen udleder af teorien.
Det kan være praktisk at skelne mellem evolutionsteori og darwinisme. Teorien om naturlig selektion er en videnskabelig teori der ikke beskæftiger sig med filosofiske eller religiøse spørgsmål. Hvad det angår, adskiller evolutionsteorien sig ikke fra andre naturvidenskabelige teorier.
Naturvidenskabelige teorier beskæftiger sig ikke med transcendente årsager. Den opfattelse er der udbredt enighed om blandt både ateister og teister.
Af samme årsag findes der ingen naturvidenskabelige artikler der har til formål at bevise eller modbevise eksistensens af en guddommelig almagt. Det ville være helt urealistisk og virkelighedsfjernt hvis en videnskabelig artikel om for eksempel hvedens svampesygdomme skulle henvise til transcendente (guddommelige) årsager. Ideologisk prægede hypoteser om en fælles evolutionær forfader eller ”Darwins livstræ” har tilsvarende ingen praktisk betydning ved videnskabelige analyser og undersøgelser af for eksempel hvedens svampesygdomme.
Darwinismen, derimod, går ud over naturvidenskabens (evolutionsteoriens) rammer ved for eksempel at hævde at naturlig selektion kan bortforklare Gud som årsag til livet og livsformerne. Et sådant udsagn er ikke et naturvidenskabeligt udsagn, men rettere et filosofisk eller religiøst udsagn.
Populærvidenskabelige artikler og tv-programmer fremstiller ofte teorien om naturlig selektion som en fuldgyldig og konsistent (modsigelsesfri) forklaring på livets og livsformernes oprindelse. John Lennox påviser med stor grundighed at den naturlige selektion (mikroevolutionen) dermed tilskrives større forklaringsevne end de videnskabelige observationer giver belæg for.
I folkeoplysningen er det i virkeligheden populærvidenskaben der bliver anti-videnskabelig. Lennox’ bog er et nyttigt og påkrævet opgør med den udbredte opfattelse af at evolutionsteorien er altforklarende.

****

Sat op af 😉 .b

Udkommer i dag: Guds bøddel

29 nov

– har videnskaben virkelig fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham?

I anledning af dagens bogudgivelse fra Forlaget Origo har vi bedt Ove Høeg skrive et par ord om forfatteren Johns Lennox’ ærinde. Vi lægger ud med en af den danske udgaves herlige illustrationer:

Hvis-grise-kunne-flyve-kemi

Billedet her er sløret; der skal jo være en grund til at købe bogen …

 

John Lennox tilbageviser alle ateisme-argumenter

Bogen Guds bøddel af dr. John Lennox er et knivskarpt opgør med det moderne parløb mellem naturvidenskab og ateisme. Lennox påviser med stor grundighed det usaglige i at sammenkoble naturvidenskab og ateisme.

“Hvilken verdensanskuelse passer bedst med naturvidenskaben – teismen (troen på Gud) eller ateismen? Har videnskaben ført Gud til guillotinen, og er han dermed død og borte? Lad os se hvor evidensen fører os hen,” skriver Lennox i forordet med henvisning til bogens øvrige kapitler.

Læs resten

TRO mod al sund fornuft

26 nov

[I øvrigt: Så er det i denne uge det sker.]

Troens folk kan (desværre) af og til gøre sig noget uheldig bemærket i offentligheden. Det har som regel noget med underet at gøre. Hvis man regner med det, er man ikke blot uden for pædagogisk rækkevidde, men også et samfundsskadeligt element der bør … Ja, som egentlig bør hvad?! Sendes på genopdragelsesrejse i fornuftens og rationalitetens rige? Smides i arbejdslejr i Sibirien som det var moderne i en af verdenshistoriens større ateistiske stater?

Læs resten

Lone Frank fornægter sin egen viden

21 nov

Eller i relation til udgivelsen af John Lennox’ bog Guds bøddel, 3. kp. kunne vi også kalde det:

Lone Frank og reduktionismen
Igenigen er Lone Frank ude med snøren, i form af en artikel der optræder i KD. [Se Menneskehedens identitet som art er udfordret]. Det er næsten for morsomt, men det her er jo et gigantisk apropos til Origos bogudgivelse Lennox’ Guds bøddel her sidst på måneden. I KD-artiklen optræder evolutionspræstinden LF igenigen som Guds bøddel. Men lykkes det, andet end i hendes egen fantasi?

Læs resten

Kristne, grib til våben

16 nov

Nu er det på tide at kristne (og andre teister*) griber til våben over for den ugudelighed og falske lære der har bemægtiget sig pressen og store dele af naturvidenskaben.

Og nu tænker jeg selvfølgelig ikke på selvmordsbombeaktioner mod JP (eller andre vantro) som åbenbart er på mode i visse kredse, men nærmere den slags kampmidler som apostlen Paulus taler om i et af sine breve.

Læs resten

Dawkins får kamp til stregen

12 nov

Der er altid et urimeligt hype omkring udgivelsen af én af superateisten Richard Dawkins’ bøger.

Nu giver det nok ikke anledning til det samme postyr i dansk presse når en Dawkins får stilfærdigt svar på tiltale. Og det sker netop i en bog af oxfordprofessoren John Lennox. Bogen som i sin original hedder God’s Undertaker, er netop blevet oversat til dansk og vil udkomme den 29. ds. under titlen Guds Bøddel – har videnskaben virkelig fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham?

Læs resten