Tag Archives: evolution som religion

Evolutionens ikoner (igen)

6 dec

På dansk Wikipedia finder man følgende udsagn om Wells’ bog:

I videnskabelige kredse er der er almindelig enighed om at bogen er fuld af misforståelser, løse påstande og bevidste løgnagtigheder.

Læs resten

Videnskabet: EU & Råbjerg Mile

9 maj

Berlingske havde den 1/4 en interessant historie om at EU har planer om at stoppe Råbjerg Miles frie vandring mod øst. Vi der har boet i området, véd at der ligger en *landevej i vejen, så det kan jo lyde ganske plausibelt. (Dengang i 70’erne hed den A10 da vi boede i Ålbæk [der udtales så det bliver et ægte rim på Holbæk, altså i stil med Ålborg, og ikke noget med åål] og som ligger lige syd for Milen, som man nøjes med at benævne den blandt de lokale.)

Læs resten

Tusindvis af dollars til creationister i Norden

5 maj

BREAKING NEWS: Med denne misvisende overskrift tager vi i dag fat på den systematiske misinformation der er sket “siden Darwin”. I aviser møder man ofte hånlige citater om de tåbelige amerikanere der tvivler på evolutionsteorien. For netop den teori af alle er det meningsløst at sætte spørgsmålstegn ved.

Læs resten

Kampen mod misinformation i DR

13 jan

Undertiden kan man næsten miste modet over for den systematiske misinformation man møder i DR. For kampen synes håbløs, i og med at når man opdager noget himmelråbende vrøvl præsenteret på tv, er det allerede for sent at gøre noget, endsige protestere.

Men nu er der heldigvis håb forude. Som det fremgår af DR’s text-tv, kan man ud fra et ulighedstegn på skærmen se at udsendelsen kan ses på nettet. Og dermed kan ens indvendinger ses i den givne kontekst, frem for blot at hænge frit i luften. Så det kan vi jo passende benytte os af i dag hvor jeg faldt over lidt “videnskabelig” information på DR2.

Læs resten

Almindelig videnskabelig indsigt

30 jun

kan være et forræderisk begreb at stille op. For hvad er det når det kommer til stykket? Det flertallet mener? Det en amerikansk retsinstans har udtalt sig om? Hr. Claes skriver i vores dogmatikdiskussion om

den bastante sætten en bibeltolkning op imod almindelig videnskabelig indsigt

Ikke for at være alt for pernittengryn, men det der med almindelig videnskabelig indsigt kunne måske trænge til et serviceeftersyn. Det turde være nogenlunde klart at i en diskussion om videnskab, er det mindre hensigtsmæssigt med religiøse argumenter. Og derfor er en kritik af bibelbælteargumenter over for videnskaben naturligvis berettiget.

Læs resten

En handske kastet til alle fundamentalister

24 jun

Hermed en udfordring til alle der tror at evolutionsteorien er “bevist”; dem der er overbevist om at der ikke er mere at diskutere, på den videnskabelige bane; til alle dem der har bildt sig selv ind at der kun er religiøse argumenter tilbage “over for Darwin”. Til alle dem der tror at fundamentalisme mht. livets udvikling kun findes i bibelbælteaftapning.

Kom så med det uigendrivelige argument for at Darwin havde ret!

Læs resten

Den fantastiske historie 3

18 feb

om menneskets evolution

[Den spændende beretning fortsætter i]

Fortællinger om menneskets evolution

Palæantropologen Misia Landau finder ligheden slående mellem beretninger om menneskets evolution og folkeeventyret. I sin bog fra 1991 Narratives of Human Evolution hævder hun at de regler der gælder for folkeeventyret, i lige så høj grad har præget fortællingen om menneskets evolution, som håndgribelige beviser har. Disse eventyrlige beretninger ligner folkeeventyret på den måde at en helt (dvs. vores forfader) forlader et relativt sikkert tilflugtssted i træerne, begiver sig ud på en farlig rejse, modtager forskellige gaver, klarer en serie prøvelser og forvandles i den lykkelige slutning til et sandt menneske.

[fortsat fra Den fantastiske historie om menneskets evolution 2]

Læs resten