Tag Archives: DNA-koden

Videnskabet: EU & Råbjerg Mile

9 maj

Berlingske havde den 1/4 en interessant historie om at EU har planer om at stoppe Råbjerg Miles frie vandring mod øst. Vi der har boet i området, véd at der ligger en *landevej i vejen, så det kan jo lyde ganske plausibelt. (Dengang i 70’erne hed den A10 da vi boede i Ålbæk [der udtales så det bliver et ægte rim på Holbæk, altså i stil med Ålborg, og ikke noget med åål] og som ligger lige syd for Milen, som man nøjes med at benævne den blandt de lokale.)

Læs resten

En abeforfaders forvandling

7 maj

Mere viden om menneskets afstamning

Den med at generne alene skulle bestemme hvordan en organisme fremtræder, har enorm betydning for forestillingen om at tilfældige mutationer kan blive årsag til “forbedring af koden”. Eller for at sige det på en anden måde: At én art (fx en abe/menneskeforfader) skulle kunne forvandles til en helt anden art (fx en chimpanse eller et menneske).

Læs resten

Mennesket dummere end hunden?

4 maj

Hvad er nu dét for et spørgsmål? Ja, sjovt nok kan hunde altid kende en artsfælle. Gå en tur med din hund, og du vil se at den kan genkende enhver hund den møder, om det så er en chihuahua eller en grand danois.

Men mennesket kan åbenbart ikke genkende mennesker når det møder dem. For hvorfor ellers den opstandelse hver gang der er en eller anden forsker der finder på at udbasunere at der kun er så og så få procents forskel på mennesker og aber?

Læs resten

Gud proppet ned i hullerne

16 jan

Misinformation på DR III

I adjunkt Casper Andersens foredrag (i serien Danskernes Akademi) om Kreationisme og intelligent design tales der om “det teologisk uholdbare”.

Nu benytter adjunkten det gamle argumentationstrick at sætte lighedstegn mellem Intelligent Design (ID) og creationisme (der stadig ikke har noget med en kreation at gøre; altså ikke noget med modehuse med k, men med verdensbygning: creation med c!).

Læs resten

Vand på Mars

6 aug

… og hva’ så!

I min sommerblogpause er indløbet en kommentar på min ID-blog:

[…] præmissen at det er os der finder evolutionsteorien den mest overbevisende, der skal forsvare os, er så blatant [bastant?!] forkert. Det er ID-fortalerne der er kommet med påstande som ikke holder videnskabeligt vand […]

Vedkommende mener naturligvis at jeg vender sagen på hovedet, hvilket er rigtigt nok. Det kan af og til være nyttigt når man skal få øje på en sags rette sammenhæng. Og her udgør hysteriet om vandet på Mars en udmærket illustration. Det viser at jeg har ret når jeg vil hævde at vi ID’ister bevæger os inden for det verificerbare (“de videnskabelige beviser”), og at materialister, darwinister og andet godtfolk er langt ude på fundamentalismens overdrev. (Hvor fundamentalisten er defineret som den der tager hovedet under armen og holder fast i en tro på trods af alle kendsgerninger.)

Læs resten

Gudsbevis?

19 sep

Hvilket “gudsbevis” skulle være tilstrækkeligt for skeptikeren? Findes der overhovedet noget?

Visse ateister har så travlt med at vi troens folk skal kunne bevise Guds eksistens. Og nogle mennesker påstår at de kun kan (dvs. vil) tro på det de kan måle og veje.

Læs resten

Af sig selv

17 sep

I dag er det store mantra i naturfagene (fortrinsvis fysik og biologi) åbenbart “af sig selv”.

Universet er, ifølge Stephen Hawking, blevet til af sig selv. De store stjernesystemer, galakserne, er blevet til af sig selv. Jorden er blevet til af sig selv. (Den er ikke noget særligt, se blot på alle de *exoplanter vi står lige foran at opdage.) Livet er blevet til af sig selv. Og ikke mindst DNA-koden er blevet til af sig selv.

Så spørgsmålet om Hvem der har sat det hele i gang, er ikke engang blevet afløst af Hvad der har sat det hele i gang. For det er bare blevet til af sig selv. Uden nogen årsag. Uden forklaring. Bare sådan. “Spontan skabelse” kaldes det.

Læs resten