Info-hæfte om ID

                                forside

af Leif Asmark Jensen

Informationshæfte om Intelligent Design
36 sider
ISBN 978-87-990606-1-0

Læs bl.a. om:
                          Hvad er Intelligent Design?
                          Hvor tog Darwin fejl?
                          Irreducibel kompleksitet
                          Liv fra kemi – en mulighed?
                          Evolutionens ikoner
                          Forbudt Arkæologi
                          Universets finjustering
                             og meget mere

45 kr. inklusive forsendelse. Beløbet kan indsættes på Skou & Asmarks bankkonto: reg. 3562, kontonummer 3555126395. Husk TYDELIG angivelse af navn og adresse.

%d bloggers like this: