Arkiv | december, 2012

“Guds Bøddel” er ikke anti-videnskabelig

11 dec
Som svar på et spørgsmål har ORIGO bestilt denne artikel:
“Guds Bøddel” er ikke anti-videnskabelig
Af Ove Høeg Christensen
Det er en misforståelse at betragte ”Guds Bøddel” af John Lennox, eller foromtaler af bogen som anti-videnskabelige.
Lennox’ bog er ikke en kritik af naturlig selektion som videnskabelig teori. Kritikken går på rækkevidden af teoriens forklaringsevne. Bogen sætter for eksempel spørgsmålstegn ved om naturlig selektion kan forklare hypotesen om at alt liv har en fælles evolutionær forfader. Det er ikke anti-videnskabeligt at stille spørgsmål ved rækkevidden af naturlig selektion, eller rettere mikroevolution. Kritikken af teoriens forklaringsevne er mindst lige så videnskabelig som darwinismen selv. Kritikken er i virkeligheden mere loyal over for teoriens grundbegreber end de ideologisk prægede forklaringer darwinismen udleder af teorien.
Det kan være praktisk at skelne mellem evolutionsteori og darwinisme. Teorien om naturlig selektion er en videnskabelig teori der ikke beskæftiger sig med filosofiske eller religiøse spørgsmål. Hvad det angår, adskiller evolutionsteorien sig ikke fra andre naturvidenskabelige teorier.
Naturvidenskabelige teorier beskæftiger sig ikke med transcendente årsager. Den opfattelse er der udbredt enighed om blandt både ateister og teister.
Af samme årsag findes der ingen naturvidenskabelige artikler der har til formål at bevise eller modbevise eksistensens af en guddommelig almagt. Det ville være helt urealistisk og virkelighedsfjernt hvis en videnskabelig artikel om for eksempel hvedens svampesygdomme skulle henvise til transcendente (guddommelige) årsager. Ideologisk prægede hypoteser om en fælles evolutionær forfader eller ”Darwins livstræ” har tilsvarende ingen praktisk betydning ved videnskabelige analyser og undersøgelser af for eksempel hvedens svampesygdomme.
Darwinismen, derimod, går ud over naturvidenskabens (evolutionsteoriens) rammer ved for eksempel at hævde at naturlig selektion kan bortforklare Gud som årsag til livet og livsformerne. Et sådant udsagn er ikke et naturvidenskabeligt udsagn, men rettere et filosofisk eller religiøst udsagn.
Populærvidenskabelige artikler og tv-programmer fremstiller ofte teorien om naturlig selektion som en fuldgyldig og konsistent (modsigelsesfri) forklaring på livets og livsformernes oprindelse. John Lennox påviser med stor grundighed at den naturlige selektion (mikroevolutionen) dermed tilskrives større forklaringsevne end de videnskabelige observationer giver belæg for.
I folkeoplysningen er det i virkeligheden populærvidenskaben der bliver anti-videnskabelig. Lennox’ bog er et nyttigt og påkrævet opgør med den udbredte opfattelse af at evolutionsteorien er altforklarende.

****

Sat op af 😉 .b

Creationister er rablende gale

6 dec

Hvis man møder en der erklærer sig som fundamentalist, er det lige før man ringer til PET. – Møder man en creationist, er det lige før man ringer efter Den blå Vogn fra Skt. Hans. Vi kan måske sige – med en omskrivning af Trine fra Radisernes udsagn: “Ekstremister møder for lidt forståelse!” For hvorfor dog denne automatreaktion?

Læs resten

Evolutionens ikoner (igen)

6 dec

På dansk Wikipedia finder man følgende udsagn om Wells’ bog:

I videnskabelige kredse er der er almindelig enighed om at bogen er fuld af misforståelser, løse påstande og bevidste løgnagtigheder.

Læs resten

Darwinbogen

6 dec

Origos pressemeddelelse i anledning af udgivelsen af
Jostein Andreassens
Darwinbogen
i dansk bearbejdet oversættelse:

Forlaget Origo udgiver 17. december 2009 Jostein Andreassens Darwinbogen.

Læs resten

Humlebien kan ikke flyve …

6 dec

Forlaget Origos pressemeddelelse i anledningen af udgivelsen af

Humlebien kan ikke flyve …

en børne- og ungdomsbog af Knud Aa. Back, 105 sider, Forlaget Origo. Vejl. udsalgspris kr. 150,-. Udkommet 18. marts 2009.

Fra 1. kapitel
Du har sikkert hørt nogen fortælle denne lille historie:

»Videnskaben har bevist at humlebien ikke kan flyve. Det véd humlebien bare ikke, så den flyver alligevel« Måske synes du at det er en meget sød historie. Men jeg kan ikke lide den fordi det er noget værre sludder den disker op med. […] Læs resten

Om “I hælene på Mikkel …”

6 dec

af Marion Gitt

FORÆLDRE- OG LÆRERVEJLEDNING
til brug i hjemmet, i “søndagsskolen” (hvad dag den så måtte ligge på), i børneklubber og blandt minikonfirmander.

Sig ikke
ting til børnene i børneklubben eller hjemmet som de næste dag kan få at vide i skolen, er forkert. Prøv snarere at stille nogle spørgsmål til skaberværket som man også i skolen kan undre sig over.

Læs resten

I hælene på Mikkel …

6 dec

og andre dyrehistorier
af Marion Gitt

Bibelhistorie på en lidt anden måde. Oversat fra tysk. Læs om spændende dyr fra Skaberens hånd. Bogen indeholder en række dyrehistorier hvor skabelsestanken er en integreret del af fortællingen. Forfatteren har set nærmere på nogle af de dyr der optræder i Biblen, og fortæller indgående om hvor fantastisk de er skabt. For børn. Vil med fordel kunne anvendes i de kirkelige børneklubber, til højtlæsning, til samtale. Kr. 139,-. Er udkommet den 10. december 2010. Forlaget Origo.

Læs resten