Arkiv | oktober, 2011

Tårnhøje problemer for kunstig RNA-verden

7 okt

“Snart dukkede de første enkle celler op..”. Denne darwinistiske trosbekendelse
indgår i indledningen til artiklen “Det første liv”. Artiklens emne er den
hypotetiske RNA-verden. Artiklen, der tidligere er bragt i New Scientist, kan
læses på dansk i Jyllands-Postens videnskabstillæg, Newton (18. september).

Forfatteren, Michael Marshall, forestiller sig den unge jord, der efterhånden
afkøles: Vand danner søer og have, og dermed vil de første selvkopierende
molekyler opstå, oplyses det. Det betyder, at den naturlige udvælgelse straks
går i gang, så den såkaldte RNA-verden kan opstå. Senere frembringer
evolutionen de første komplette levende celler med DNA.

Der oplyses ikke noget om, at disse indledende forestillinger bygger på ren
spekulation. At fremstille den hypotetiske RNA-verden som en kendsgerning
forekommer noget uærligt.

Michael Marshall er dog så ærlig at fastslå, at der er store og talrige problemer forbundet med hypotesen om en RNA-verden:
Læs resten