Arkiv | juli, 2011

Insekternes forfædre?

29 jul


Nogle smukt bevarede aftryk af bizarre insekter er blevet fundet i Sydamerika. PhysOrg stillede os i udsigt, at disse “Mystiske fossiler giver nye fingerpeg om insekternes evolution,” selv om de er lige så komplekse som levende arter med vinger og alting: ”Udstyret med en døgnflues vingeblodkredsløb, bryst og vingeform som hos en guldsmed og ben som hos en knæler ligner disse vingede insekter et kludetæppe af forskellige dyr.” Den nye art, der er blevet døbt Coxoplectoptera, minder om nulevende døgnfluer, men ifølge artiklen ”adskiller de sig imidlertid på afgørende vis fra både døgnfluer og alle andre kendte insekter, både med hensyn til anatomi og levemåde,” selv om deres levemåde (som er en ”større gåde” ifølge artiklen) ikke kan observeres. ”Måden, de er indkapslet i aflejringerne på og nogle af deres karaktertræk antyder klart et flodlignende udbredelsesområde,” sluttede forskerne.
Læs resten

TV-serie undgår kritik af evolutions-teorien

15 jul

Menneskets Opståen” er ét langt forsvar for darwinistisk ideologi. 

**

Kritikken af evolutionsteorien om alle organismers fælles forfader blev stort set udeladt i DR2 serien på i alt otte udsendelser. Serien, der er sendt for nylig, har titlen ”Menneskets Opståen”. Det er en dårligt dækkende tittel, idet seerne ikke får meget at vide om homininernes formodede evolution.

Serien kan anvendes som undervisningsmateriale i gymnasier. Det er derfor uærligt og reelt vildledende, at ”Menneskets Opståen” undlader at omtale evolutionskritikken, der er mindst lige så videnskabelig som forsvaret for fælles forfader-teorien.

Serien blev produceret for omkring 10 år siden. De sagkyndige tilrettelæggere har derfor haft kendskab til intelligent design og den irreducible kompleksitet i cellens molekylærbiologiske systemer. Dette forbigås i stilhed i ”Menneskets Opståen”. Udsendelsesserien nævner ikke hverken intelligent design eller den irreducible kompleksitet med ét eneste ord. Biokemiker og kritiker af evolutionsteoriens forklaringsevne, Michael Behe, der i bogen Darwins Black Box har påvist livets irreducible
kompleksitet, omtales ikke.
Læs resten

Lidt at tygge på….

5 jul

Fisk tygger ved at sende deres mad på et samlebånd til bagsiden af munden. Pattedyr tygger ved at placere maden mellem tænderne og tygge den. Kan evolutionen forklare denne forskel?  Det var Science Daily sikker, at den kunne. “Evolutionen har sat sine spor – store som små – i utallige livsmønstre,” udtalte artiklen. “Ny forskning på Brown University viser, at tygning også har udviklet sig.” Men når man søger efter beviser på, at tygning har udviklet sig, har Science Daily intet at tilbyde bortset fra en antagelse af, at evolutionen må have gjort det. Logikken ser ud igen ud til at være: “Evolution er en fastslået kendsgerning, derfor er tygning et resultat af evolution.” Men igen snydes vi for at få at vide, hvem der har fastslået evolutionen til at begynde med, og hvordan de har gjort det.

I artiklen beskrives tyggeforskelle mellem fisk og pattedyr i nogle detaljer, men når det kommer til den evolutionære forklaring, udebliver beviserne som sagt. Prøv at se, om følgende er overbevisende for en Darwin-skeptiker:
Læs resten

Videnskabelig indsigt 2

3 jul

Dokumentationen fortsætter. At den såkaldt videnskabelige indsigt kan bestå af nogle eventyrlige beretninger, tager vi endnu et eksempel på her. Indlægget før i denne serie findes under denne overskrift Almindelig videnskabelig indsigt .

Biologibogen Bios C, skriver på ss. 107-109 om Evolution – livets udvikling, sådan [min punktopstilling]: Læs resten

Kan vi tro på palæantropologerne?

2 jul

Palæantropologerne er de videnskabsmænd, der forsker i menneskets oprindelse. Et godt råd: lad være med at tro på palæantropologerne, hvis du ikke vil være forvirret med hensyn til menneskets oprindelse. Palæantropologerne er selv rådvilde og aner dårligt nok, hvad der er op, og hvad der er ned. Alle teorier, de kommer med, skaber nye problemer, og deres pralende bekendtgørelser ender så godt som altid med at blive modbevist. Det er i hvert fald hovedbudskabet i en kommentar i PNAS af Bernard Wood, der skrev: “Oprindelsen til vores egen slægt er stadig frustrerende uklart.” Han burde vide det, siden han selv er en eminent palæantropolog.

I årtier har palæantropologerne fortalt verden, at mennesket opstod i Afrika og vandrede ud derfra for at kolonisere Europa og Asien. Her er så overraskelsen. Dr. Wood skrev:
Læs resten