Arkiv | april, 2011

300 mio. år gammelt flyvende insekt fundet

30 apr

døgnflue
Et fossil af et flyvende insekt er blevet fundet i bjergarter i Massachusetts fra Kultiden, som var for omkring 300 millioner år siden. Ifølge en rapport den 4. april 2011 i Proceedings of National Academy of Sciences (se fodnote 1) er fossilet fundet i “sandsten med tynde lag af muddersten ind imellem.” Dette fossil viser, at fuldt udviklet flyvefærdighed dukker pludseligt op i fossillagene uden spor af nogen gradvis udvikling.

Hvis insekter udviklede flyvning med vinger og alt, hvad sig der til hører, gennem en langsom og ren materialistisk evolutionsproces, må dette være sket over et meget langt tidsrum. Men dette “ældste sporfossil” af et flyvende insekt viser stadig ingen tegn på en gradvis udvikling, ingen overgangs-, halvt udviklede eller “proto”-funktioner. Det siger næsten også sig selv, at man heller intet kendskab har til sådanne overgangsarter fra før (eller for den sags skyld efter) dette fossile insekt. 

Ifølge abstraktet fra artiklen i Proceedings of National Academy of Sciences: Læs resten

Myten om junk-DNA punkteret i ny bog af Jonathan Wells

21 apr

For 40 år siden fandt forskerne ud af, at mere end 95% af vores DNA ikke koder for proteiner. Siden da er den ikke-proteinkodende del blev kaldt “junk” og er blevet tilskrevet molekylære tilfældigheder, der har akkumuleret sig i løbet af evolutionen over millioner af år. 

Nu viser biologen Jonathan Wells i The Myth of Junk DNA (Discovery Institute Press 2011), at i modsætning til at være intet andet end evolutionært vraggods udfører en stor del af vores ikke-proteinkodende DNA i virkeligheden fundamentale biologiske funktioner. Wells, der er forfatter til den meget omtalte Icons of Evolution [på dansk som Evolutionens ikoner], har skrevet The Myth of Junk DNA for at gøre opmærksom på de mere og mere overvældende vidnesbyrd fra den videnskabelige litteratur og den nyeste genomforskning, at “junk DNA” er en ren og skær myte. 

En række førende fortalere for Darwins evolutionsteori har ellers løbende hævdet, at “junk DNA”, det ikke-proteinkodende DNA, der udgør mere end 95% af vores arvemasse, er et afgørende bevis for Darwins teori og imod intelligent design, da en intelligent designer ville ikke have fyldt vores genom med så meget affald. I The Myth of Junk DNA afslører Jonathan Wells denne påstand som en antividenskabelig myte, der ignorerer de videnskabelige beviser og mest er baseret på grundløse teologiske spekulationer, der er en hæmsko for virkelig biomedicinsk forskning. Efter at have læst denne bog, vil ens syn på genomet aldrig blive det samme igen.
Læs resten

Rabbiner om de nye ateister: vås af værste skuffe

18 apr

En jødisk rabbiner har skrevet en bog, hvor han angriber de nye ateister. Det har bl.a. resulteret i følgende åbne brev til en af disse ateister, biologen Jerry Coyne fra University of Chicago, der kalder sig selv en “kulturel jøde”.

Kære Dr. Coyne.

Jeg har tænkt over de tre udfald, du har gjort imod Rabbi Adam Jacobs og mig selv inden for de sidste uger (den 7. marts, 9. marts og 27. marts 2011). De har kunnet læses på din hjemmeside “Why Evolution is True” og var i overvejende grad svar på en kronik, som Rabbi Jacobs havde i The HuffPosts religionssektion den 6. marts 2011 med titlen “A reasonable argument for God’s existence [’Et fornuftigt argument for Guds eksistens’].” Rabbi Jacobs havde bemærket, at nogle af argumenterne var hentet fra min bog Nonsense of a High Order: The Confused and Illusory World of the Atheist. Hvad jeg fandt mest interessant var, at alle disse udfald var udtrykt inden for vores jødiske tradition. Blandt de blomsterrige perler, der flød fra din oplyste, uddannede og sofistikerede pen var bl.a.: 

“Missionerende kristne kan være lige så åndssvage, som de har lyst til, men når en rabbiner siger noget dumt, bringer det mit DNA i kog.” 

”Helt ærligt er jeg træt af den slags argumenter og dybt bedrøvet over, at de kommer fra jøder.”

Og til slut: “Jøder kan være lige så overlagt vildledte med hensyn til evolution som kristne som William Dembski og Michael Behe.” 
Læs resten