Arkiv | februar, 2011

Apropos Dawkins – lidt om livets oprindelse

28 feb

Interessant nok er tilfældet med Dawkins uvidenhed eller direkte løgn ikke det eneste tilfælde, hvor Darwkins er på videnskabelig glatis. Der kan nævnes mange tilfælde. En bekendt gjorde mig opmærksom på ét, som blev påpeget af ingen mindre end Professor Emeritus i kemi Dr. Robert Shapiro (igennem 50 år en af verdens førende forskere i livets oprindelse):
 
Under en konference i 2007 bemærkede Dr. Shapiro:
“Richard Dawkins skrev en fantastisk bog, men stedet, hvor han virkelig trådte i spinaten, var i et afsnit om livets oprindelse. Han tog al denne formodede irreducible kompleksitet og hævdede, at naturlig selektion kan forklare det hele, der behøves intet andet. Men når det så kommer til, hvordan man får naturlig selektion til at begynde med, har han ingen anden udvej – han er ikke kemiker – end at nedkalde en fuldstændig usandsynlig begivenhed…så hans skoledrengebrøler er hans afsnit om livets oprindelse.”
Læs resten

Jeg er træææææææt af DR

22 feb

Her flyver man hen til tv’et kl. 15.50 for at se Livet inde i en celle på det annoncerede tidspunkt. Og hvad må man så konstatere?! At udsendelsen er startet 2 min. før! 2 af 10 er en femtedel eller 20 % som public non service-foretagendet DR snyder en for. Sådan nogle ostemadder!

Læs resten

Livet inde i en celle

22 feb

DR2 har en ganske spændende serie der nok er en eftertanke værd. Danskernes Akademi hedder den. Netop i dag kan det anbefales at tune ind eller sætte optageren i gang. Den sendes første gang kl. 15.50-16.00 og igen i nat kl. 03.25-03.35

Læs resten

Den fantastiske historie 3

18 feb

om menneskets evolution

[Den spændende beretning fortsætter i]

Fortællinger om menneskets evolution

Palæantropologen Misia Landau finder ligheden slående mellem beretninger om menneskets evolution og folkeeventyret. I sin bog fra 1991 Narratives of Human Evolution hævder hun at de regler der gælder for folkeeventyret, i lige så høj grad har præget fortællingen om menneskets evolution, som håndgribelige beviser har. Disse eventyrlige beretninger ligner folkeeventyret på den måde at en helt (dvs. vores forfader) forlader et relativt sikkert tilflugtssted i træerne, begiver sig ud på en farlig rejse, modtager forskellige gaver, klarer en serie prøvelser og forvandles i den lykkelige slutning til et sandt menneske.

[fortsat fra Den fantastiske historie om menneskets evolution 2]

Læs resten

Richard Dawkins – lodret løgner eller bare uvidende?

17 feb

Ateisten og evolutionsbiologen Richard Dawkins er en vor tids kendte personligheder. Imens nogle af os nok vil tillade at betvivle hans kvalifikationer, når han udbreder sig om religion og teologi, har mange sikkert indtryk af, at han er en solid videnskabsmand, der, som det forventes af videnskabsfolk, holder sig til solide, veldokumenterede kendsgerninger, når han besvarer videnskabelige spørgsmål. Virkeligheden er en anden. 

Se f.eks. hans svar, da han for nylig blev stillet følgende spørgsmål (som sammen med Dawkins’ svar kan ses her): 

”Ud af alle beviserne, der bruges til støtte for evolutionsteorien, hvilket vil du sige er det stærkeste, mest uigendrivelige bevis, der støtter teorien?”

 Her følger Dawkins svar:

Læs resten

Evolution i bakgear

15 feb

Hvis Darwins doktrin om universel fælles afstamning er sand, må der have været en fælles stamfader imellem insekter og mennesker. Nu er den hidtil formodede rod til dette stamstræ netop blevet bragt i miskredit og efterlader et stort gab i denne vigtige skillevej på Darwins livstræ. 
Læs resten

Den fantastiske historie 2

14 feb

om menneskets evolution

Men lad os nu vende os til den tankevækkende dokumentation der findes i Wells’ bog Evolutionens Ikoner, kp. 11. Her gengivet i undertegnedes frie parafrase. Den der har tid, opfordres selvfølgelig til at gå til kilden, bogen selv.

[fortsat fra Den fantastiske historie om menneskets evolution 1]

Næste del af boganmeldelsen

Påstand begrebet ud af luften

Darwin kom med den påstand at menneskeartens oprindelse er foregået på samme måde som enhver anden arts. Det darwinistiske syn på menneskets oprindelse bliver derefter meget hurtigt “helgenkåret” i form af tegninger der forestiller en abe der går med knoerne mod jorden, og som via en række overgangsformer forvandler sig til et opretstående menneske.

Læs resten