Arkiv | januar, 2011

ID er ikke kristen kreationisme

29 jan

Der er tilsyneladende stadig brug for at informere og minde om, hvad intelligent design er, og hvad intelligent design ikke er. Således bemærkede Arthur F. Arthursson i en kommentar til Knud Backs En troldsplint i øjet, om man ikke kunne tænke sig, at livet på jorden er skabt af Gud og udvikler sig efter Darwins principper, og rundede så af med:

”Men OK, hvis man tror, at jorden, livet og mennesket blev skabt af Gud for ca. 6000 år siden, fordi det står i Biblen, så er ovenstående naturligvis udelukket. Men så får vi heller aldrig en forening af gudstro + videnskab stillet i udsigt.”

Her er mit spørgsmål med det samme, hvor Arthursson har den ide fra, at nogle af os her skulle have hævdet, at livet er skabt af Gud for 6000 år. Han har den i hvert fald ikke fra Knud Back eller andre af os her på www.intelligentdesign.dk. Svaret er selvfølgelig, at Arthur F. Arthursson er endnu en uinformeret (eller nok snarere forkert informeret) person, der tror, at intelligent design er kristen kreationisme. Han er vel på en måde lovligt undskyldt og er blot kommet under indflydelse af den propaganda, som man godt kan kalde det, fra fundamentalistiske darwinister, som for at undgå at konfrontere de jordnære og ligefremme videnskabelige argumenter, intelligent design fremfører, forsøger at sammenblande intelligent design med kristen kreationisme. Læs resten

Evolutionsteoriens medopdager forkastede Darwin og accepterede Intelligent Design

27 jan

Evolutionsteoriens medopfinder forkastede af videnskabelige grunde til syvende og sidst darwinismen og argumenterede i stedet for en forståelse, der er nærmest identisk med den moderne teori om intelligent design (ID), fortæller en ny biografi over Alfred Russell Wallace (Alfred Russel Wallace: A Rediscovered Life). I bogen beskriver videnskabshistorikeren Dr. Michael Flannery fra University of Alabama, hvordan Wallace blev desillusioneret med teorien om naturlig selektions evne til at forklare livets kompleksitet. Wallace (1823-1913) konkluderede, at mange træk ved levende organismer bedst kunne forklares som et produkt af design fra en “styrende tanke.”  Læs resten

Kritik velkommen?

27 jan

[– Nej! Vor-ateisme bevares!]

Det hedder sig at kritik er en væsentlig forudsætning for at bedrive forskning. Hvordan kan det så være at der er visse dele af forskningen ikke kan kritiseres, dem som har Darwin til efternavn?

Man påstår at kritik er velkommen, at videnskaben lige frem “lever af det”. Men når det kommer til stykket, er der alligevel en kritik der absolut ikke er velkommen. Det ses af det faktum at hvis en påpeger at den darwinistiske forklaring på ét bestemt punkt ikke hænger sammen, så råbes der straks op om religiøs indstilling, forudfattede meninger, uvidenskabelig indstilling, om Bibel, bål & brand. Der er en udbredt tendens til at begynde at diskutere noget helt andet (nemlig religion) når den saglige kritik “kommer for tæt på”.

Således også i Jesper Vinds bog Intelligent Design. Læs resten

Hvad er intelligent design?

26 jan

Intelligent design refererer til et videnskabeligt forskningsprogram såvel som et samfund af videnskabsmænd, filosoffer og andre intellektuelle, der søger efter spor af design i naturen. Teorien om intelligent design hævder, at visse træk ved universet og ved levende ting forklares bedst med en intelligent årsag og ikke med en ikke-styret proces som naturlig selektion. Igennem undersøgelse og analyse af et systems bestanddele kan en designteoretiker fastslå, hvorvidt forskellige naturlige strukturer er resultatet af tilfældighed, naturlove, intelligent design eller en kombination deraf. Denne forskning foregår ved at observere, hvilke former for information opstår, når intelligente kræfter agerer. Videnskabsmænd søger da at finde objekter, der udviser den samme form for informationsmæssige egenskaber, som vi sædvanligvis forbinder med intelligente årsager. Intelligent design har anvendt disse videnskabelige metoder til at opspore design i irreducibelt komplekse biologiske strukturer, det komplekse og specificerede informationsindhold i DNA, universets livsopretholdende fysiske opbygning og den geologisk set pludselige opståen af biologisk mangfoldighed i fossillagene under den kambriske eksplosion for omkring 530 millioner år siden. Læs resten

Nyt udseende på vores ID-side

25 jan

Jeg synes lige, jeg skal sige, at vi har ændret på udseendet på vores ID-side. Er den ikke blevet meget flottere og mere overskuelig? Tag et kig rundt og se, hvad du synes.

Sandheden kommet for en dag

25 jan

Det er i år 10 år siden at Evolutionens Ikoner udkom i sin amerikanske original. Det har Discovery Institute fejret med en serie videointerviews med bogens forfattet Jonathan Wells, og som det også er fremgået at denne blogs højrekant.

For år tilbage har Forlaget Origo udgivet denne væsentlige bog på dansk, og derfor bør dette 10-årsjubilæum også markeres her.

Også for lige at minde om denne blogs første og vigtigste ærinde: at oplyse!

For viden er magt, og det er i hvert fald en vigtig forudsætning for ikke at lade sig snøre af forklaringer som ser videnskabelige ud, men som ikke er det. Forklaringer som klart har en hel anden dagsorden end oplysning.

Så velkommen igen til enhver der ønsker yderligere oplysning om vores oprindelse. I denne bog serveres en hel del tankeguf. Man kan på en måde sige at sandheden er kommet for en dag.

Som en service over for nye læsere bringer vi her (og i de næste par blogindlæg) nogle uddrag fra bogens to forord + indledning.

Læs resten

Rethinking Darwin – ny bog på gaden!

22 jan

Der kommer jævnligt nye bøger om Intelligent Design. Jeg har valgt at omtale denne, da jeg selv er forfatteren. Læs resten